feylesofik huysuzluklar

 

– kazanmak için insan değil, para harcanır..!

– aptallar yaşam tarzlarını tartışır; akıllılar hayat standartlarını konuşur..!

— yanılma cesareti olmayanlar idrak edemez..!

— size yöneltilmiş zekice eleştiriler hödük kalabalıkların alkışından daha iyidir..!

– çocuklarınızla gurur duyun, başarıları ile değil..!

— gece uyumaz; gündüz gaflete düşmez..!

— güçlük kolaylıkla yaratılmıştır..!

— hümanizmde insan, kendinden menkul bir kategoridir; dolaysıyla hümanizm, insanın kendi eliyle değersizleştirilmesidir..!

— almadan vermek vefasızlığı kışkırtır..!

— yıkılmak yapılabilmektir..!

— bazen mahrumiyet yolda tutar insanı..!

— bedelli sefalet, ahmak çaresizliğidir..!

— akıllı adamlar, “kullanışlı aptal”a para harcayacak kadar zengin değildir..!

– insan cennetini de cehennemini de yanında taşır..!

– yardım, ihtiyacın olduğunda verebildiğindir..!

– keder beşeri insan eder..!

– karnının doymadığı yerde açlığını belli etmeyeceksin..!

– ilimsiz amel yularsız eşeğe benzer..!

– nihayete erdiğinde başa dönersin..!

– kalbinizin ısınmadığı aklınıza buz keser..!

– hakikat cesur insanların konforudur..!

– dünyayı değil, ölümün götüreceklerini sevin..!

– kafanızdaki griliklerle yeni dünya kurmayı hayal edeceğinize dışarı çıkıp hayatın coşkusunu yaşamayı deneyin..!

– bereket matematiksiz hesaplı yaşama sanatıdır..!

– siyasi parti, kendi çıkarını diğerinden üstün tutanların toplandığı örgütlü akılsızlıktır..!

– estetik, tabiatın dengeli bir gerilimle / karmaşayla taklitidir..!

– yanınızdan uzak tuttuğunuz dostlarınızın yerini şeytan doldurur..!

— tevazu göstermek, kutsanmış bir sahtekarlıktır..!

— insan kendi çıkarını dilinin altında saklar..!

— huzurun iyileştiremediği yerde tıp çaresiz kalır..!

— yokken fakirsin, varken cimri..!

— varacağın liman önemlidir, arkana alacağın rüzgar değil..!

— önyargı düğümler, akıl çözer..!

— cesaret niceliksel değildir..!

— cahilin zulmü alimin sopasından beterdir..!

— kötülük iyilikte yaşamaz..!

— mutluluk saçmalayabilme cesaretidir..!

— huzur gerçeğin acısında yetişir..!

— acı olgunların hayat enerjisi, olmamışların korkusudur..!

— sevmeyenin karanlığını güneş artırır..!

– insanların bir kısmının dışı nazarlıkken içi mezarlıktır..!

– insan görebilme ihtimali olana bakar..!

– gökyüzü cesurların sığınağıdır..!

– vefa asalettendir..!

– düşünce özgürlüğü vicdan ile birlikte işlerse geçerlidir..!

– özgürlük tek değil, “bir” olmaktır..!

– artamıyorsan eksilirsin..!

– geceye borçlananın gündüz çöker üstüne..!

— ‘dil’i tutmayarak köle; ‘dil’e getirerek özgür olursun..!

— yanmak soğumaktır..!

— özgürlük, sınırsızlığa karşı geliştirilmiş sorumlu bir eylemdir..!

— vicdan, evrenin en merhametli savaşçısıdır..!

— insanın yola değil, yöne ihtiyacı vardır..!

— insan vaktinde doğar, anılarında batar..!

— hikaye, insana dair sonsuzca yazılabilendir..!

– terörizm sinir savaşıdır..!

– körlük özensizliktir..!

– filozof, cesur bir zekânın yılmaz savaşçısıdır..!

– insanın yaşı, yaşadıklarıdır..!

– kahramanlar, toplumsal cesaretin inficar etmiş tohumlarıdır..!

– ‘hayal’ı değerli kılan yeni ve özgün bir bilgi olmasıdır..!

– cehaletin gücü, yıkımı artırır..!

– seyreden kaybeder..!

– dünyayı eğri olanlar düz görür..!

– tutku, düşüncenin katalizörüdür..!

– iş, kişiliktir..!

– insan insanın derdi değil; dermanıdır..!

– problemi çözmek görmekle mümkündür..!

– evrende tek eğri insandır..!

– engelsiz yol, senin yolun değildir..!

– insan baktığını değil, inandığını bilir..!

– deliler akılcı çoğunluğun tutsaklarıdır..!

– şiir, hiç bitmeyen bir sefer halidir..!

– anlamak yükümlü olmaktır..!

– şiir, kıyıya vuran dalgadır; esas ateş ummandadır..!

– görmek için önce susmak gerekir..!

– insan “öteki”nde yaşar..!

– ağlamak insanın kendine yağmasıdır..!

– felsefe, kendiyle didişen bir aklı sever..!

dünyaya yiğidin şehadeti hayat, itin ölümü ise zahmet verir..!

şehadet, kulun kısmetlisine düşen nasiptir..!

bu topraklar, severek ölene cennet, yaşayana ise onurlu bir hayat sunar..!

problemi çözmek görmekle mümkündür..!

– zaaflarınız sizi büyük, düşmanlarınızı ise zayıf yapar..!

– itaat öldürür, isyan diriltir..!

– gönlün nasibi, aşkın yolunda seferde olma halidir..!

– görünen, gözlerin nasibine düşendir..!

– gözyaşı, kederin bedenle bütünleşmesidir..!

– her şeyin başı rûh-î tahâret olmalıdır ..!

– m. âkif ersoy kederin bağışladığı coşkulu bir şiir, özgürlüğün inficâr ettirdiği emsal bir sadâkattir..!

– akıl gösterir, gönül tefrik eder..!

– gülmek, acı karşısında geliştirilmiş eğlenceli bir silahtır..!

– müslümanın abdesti iyi niyetidir..!

– insanı soğuk değil; içindeki yangınlar üşütür..!

– insan yazdıklarıyla saygı görür, attıklarıyla değil; twit atarak ne umuyor insan..!

– herkes ortak zamanda doğar; kendi zamanında yaşlanır..!

– derdi, dert çözer; kaymağı huzur yer..!

– idam sorunu değil, failleri ortadan kaldırır..!

– akreple iş tutmayı seçen sokulmayı göze almıştır..!

– şu ‘an’ı yaşamak geçmiş ve geleceği üretmekten daha az maliyetlidir..!

— türkiye’nin müşkülleri ademle insanı tefrika ediyor..!

— suyu derin göstermenin yolu, onu bulandırmaktır..!

— vicdan mekanizması olmayan bilgi, şeytana hizmet eder..!

— öte dünyada göreceğin hesapla ilgili bu dünyada ne diye kendini yorarsın..!

— dünya, avucuna aldığın kadardır..!

— her yıktığının altında kaldığın bir tarafı vardır..!

– aşk bir sonsuzluk, kadın ise onun başlangıcıdır..!

– söz, akıl ve vicdanın ortak zekatıdır..!

– insanın hakikat biletini ecel keser..!

– mani, zihnimizin inşa ettiği bir vehimdir..!

– ağaçların yarattığı körlükle ormanı göremeyen kendini kaybeder..!

– hayata çıkan koridorlarda kapıları kilit değil, ecel kapatır; kilitleri ise insan takar..!

– dar kafalılar, geniş yolda trafiğe neden olur..!

– uyku, gecenin merhametine sığınmaktır..!

– hz. ibrahim’i yakmayan ateş değil, sudur..!

– efkar, geceye direnme duygusudur..!,

– hayat, iyi insan olmak ile bunu ispatlama çabası içinde olanların çatışma sahnesidir..!

– soru sormak, insanın tutukluk yapmayacak mukavim tek silahıdır..!

– bir ateşi, daha büyük bir ateş söndürür..!

– hakikat, inanılmaya ihtiyacı olmayandır..!

– gerçeği aramak vehimlere ısrar etmekten daha kolaydır..!

– para güçlü bir caydırıcıdır; o yüzden hiçbir cemaat karşısında birlik içinde kalamaz..!

– kölelik, özgürlerin hukuku kölelerin ise gerçeğidir..!

– ihtiyarlık, bilgelik ağacının altında serinleyebilmektir…!

– cemaatler, kurnaz azınlığın korku tarlalarında yetiştirdiği kalabalıktır..!

– aşk, insanın kendini kazara ters yüz etmesidir..!

– sosyal medya, insanların necaset üstünde tepiştiği bir kanalizasyondur..!

– geçici dünyada kalıcılaşma ısrarı, işleyerek paslanmaktır..!

– herşey aslında bir küçüktür..!

– aşk, evliliğe ısrar edebilmeyi göze almaktır..!

– nehre karşı koymayı değil ona boğun eğmeyi seçmelisin..!

– aşk, dünyanın en kısa kışkırtıcı cümlesidir..!

– insan, içindeki kötülüğü yok edemez ama onunla nasıl başedebileceğini öğrenir..!

– aşk, zevk ile ıstırabın koalisyonudur..!

– sevgi, mayasında eksik duygusudur dünyanın..!

– kötücül ruh, bedenin kıyametidir..!

– aşk, nedensizliklerin iktidarıdır..!

– insan, kendi aklını saygı duymalıdir; bu onu şişirerek değil, yorarak yapacağı bir eylemdir..!

– baktığınız yer, gördüğünüz şeydir..!

– çözüme odaklı olmayanlar sorunun esiri olur..!

 

İmdat DEMİR

 

Paylaş: