nöbetçi feylesof

 

— türkiye, asaleten yaşayanlarındır..!

— islamcı, sahibi olduğu topraklarda tecdid-i iman etmesi gereken bir yabancıdır..!

— okumak, varlığın serinletici rüzgarıdır..!

— her doğan çocuk, insanlığı yeniden diriltme ihtimalidir..!

— kitap, cehalete karşı kışkırtıcı bir isyandır..!

— biz, ayrıştırılamaz bir bütündür..!

– cehalet, konforlu mevkiden cehennem biletidir..!

— ey zalimler; annelerin şefkati, sizi en güçlü hissettiğiniz yerinizden kıracaktır..!

— varlığı dert olanın, yokluğu çaredir..!

— yola inanmışsan atacağın adımda neden tereddüte düşersin..!

— sonbahar, düştükçe kıyama durduğumuz mevsimdir..!

— doktoru ayağımıza gelinceye kadar sevmeyiz..!

– merhamet, kendi vicdanımızla başkasının hüznüne dokunmaktır..!

– derdi olan içine atar, dertsiz onu karıştırır..!

– bir yerde düzen değişikliği yapılırken ilgili kozmik sistem içindeki diğer yerlerde kurulu yapı düzensizleşir..!

– zamanı kim ardında rüzgar yaparsa o, dünyayı değiştirir..!

– yabancılaşma insan ‘kendili’ğinin sıradanlaşması; başka bir deyişle düzleşen öznenin sistemle olan irtibatının pürüzsüzleşmesidir..!

– yaşama cesareti ölümü kıskandırır..!

– zaman yanınızdan geçen huysuz ihtiyardır; ona yetişmeyi sanmak aldatıcıdır..!

– hayat ısrar ettiğimiz bir yaşamadır..!

– hayat, özünde farklı, vektörel olmayan iki kuvvetin denge şenliğidir..!

– bilgisiz hikmetin lütfedileceği inancı tehlikeli bir kabuldür..!

– yalnızlık kalabalığın çaresidir…!

– şiir, varlığın kendini tazelemesidir..!

– şair dili kışkırtır, filozof ise sâkinleştirir..!

– şiir varlık kilidinin maymuncuğu, şair ise çilingiridir.!

– akıl parçalar, yürek bütünler..!

– bütün sanatlar, aynı anneden doğan çok yumurta ikizleridir..!

– şair varlıktan şiir yontar, okuyucu nefeslenir..!

– kalabalıklar, içlerindeki zayıflar yüzünden daima tehlikelidir..!

– sâkinlik, işleyen varlıkta pas tutmamaktır..!

– şiir, her an yaratılıyor olandan şairin payına düşen rahmettir..!

– şiir, aza çok emanet etmektir..!

– insan çelişkinin olduğu yerde yaşar, düz yolda ölür..!

– iki gönlün sığdığı yer, bedenlere dar gelmez..!

— kapıyı anahtar değil, irade açar..!

– insan ışıkla değil, güvenle aydınlanır..!

– şiir, tek kişilik bir orkestradır..!

— hayat, kalktığın yerlerden yeniden düşebilme cesaretidir..!

— bir amaç için ayakta olmak, yıkılmamak için kafi bir güçtür..!

— hakikat, kendini kelimeyle ele vermez, ama işaret eder..!

— şüphe hakikati tahkim eder..!

— vandallık batıda kitleseldir, türkiye’de ise münferittir..!

— insanın kaldıramadığı dünya değil, kendi hafifliğidir..!

— beşerin dünyaya düşmesi, kendine güvenmeyi öğrenerek insanlaşmasıdır..!

— marifet, kendine güvenmeyi bilmektir..!

— yağmur, yeryüzü duasının kabulüdür..!

– sefâlet, insanın kendi seçtiği ahmaklığıdır..!

– iletişim imkânlarının arttığı yerde muhabbet azalır..!

– sözün bittiği yer kimsesizleşir..!

– umut, insanı provoke eden bir iyileştiricidir..!

– beşer insanca zengin değilse, dünya yalandır..!

– tatlı dil, stres çözücü bir simyadır..!

– sanat, toprağın insan suretine girmesidir..!

– para ile sadakat değil, ancak ihanet satın alınır..!

– sanat, insanın tabiattan çekiçle yonttuğunu kalemle işlemesidir..!

— insanın zaferi kendisinden bilmesi, mağlubiyetine olan cehaletindendir..!

– kötü haber ejderha kanatlıdır; makbul haberin ise ayakları topaldır..!

– sanat annesi özgürlük olan bir coşkudur..!

— dibi görünmeyen şey derin değildir, o senin körlüğündür..!

– konuşmak, zeka ile yüreğin ortak elektriğidir; gevezelik ise akılsızlığın karanlığıdır..!

– korku ile bilgi aynı yerde yaşamaz..!

— insanın yaşını eceli, kafasını aklı belirler..!

– iyi fikir insandan çıkar ama insanı kendinden çıkarmaz..!

– yüzey, sığların sığınağıdır; derinler ise cesur olanların tehlikeli surlarıdır..!

– insanın iyi olması esastır; adil olması ise zorunluluktur..!

– insanın ana dil hakimiyeti, diğer dillere olan cesaretini gösterir..!

– insan iyi doğar; önemli olan iyi ölmektir..!

– konuşabilmek iki kişi olmaktır..!

– büyük fikir yoktur, iyi fikir vardır..!

– sanat, insanın tabiattan çekiçle yonttuğunu kalemle işlemesidir..!

— duygu, eyleme yol açmaktır..!

— sen yolcu olmakla mukellefsin; varmakla değil…!

— insan, görmek istiyorsa gözlerini kapamalıdır..!

— sanat bir şeyi değiştirmiyorsa lüzumsuzluktur..!

— insanı, düşmana karşı zafer güçlü; kendine karşı zafer ise yenilemez kılar..!

— konfor, nesnelere olan bağımlı köleliğimizdir..!

— büyük tehlike bilmediğini bilmeyenle iş tutmaktır..!

— hayat okulu, tek kişilik bir talebeliktir..!

— değerli kazanma biçimi kayıplarınız arasından çıkardıklarınızdır..!

— dünya anlaşılmaya değil, anlamaya uygun bir yerdir. o yüzden ilki huzursuzluk getirir; ikincisi sükûnet..!

— ilk acı ya hayat vermelidir; ya da ölüm..!

— hakikat kendini göze değil; kalbe sunar..!

— medeniyet kurgusal bir safsatadır..!

— hepimiz nesnelere sahibiz; ancak nesnelerin ne kadarımıza sahip olduğu daha önemlidir..!

— lafın gelişi sükûneti bozar..!

— şiir, dünyanın en büyük orkestrasıdır..!

— buharlaşmamış ab-ı hayattır içimizdeki zaman..!

— insanı, para ihtiyar; fazilet ise bahtiyar yapar..!

— merhametin devleti, adaleti zorunlu kılar..!

— makyavelizm her durumda kötü değildir..!

— uzun konuşanlar kısa cümlelerle gevezelik yapar..!

— susmak kışkırtıcı bir edebiyattır..!

— bağışlamak olgunluk; tekrar güvenmek ise ahmaklığa doymamaktır..!

— iyi hikayesi olmayan bir hayat, erken ölümdür..!

— bulamadığımız, ihmal ettiğimiz köşededir..!

— erdem, çıkar çatışmasında arabulucu bir güçtür..!

— insanın eskimesi kullanışlılığı ile ilgilidir..!

— kitlesel çıldırıyoruz; yalnız ölüyoruz..!

— laiklik, din veya inançlar üzerinde devletin gevezelik yapamadığı bir işleyiştir..!

— temsilde adalet yönetimde istikrar ilkesi lüzumsuz insan ihtiraslarının en iyi dengelenebildiği bir işleyiştir..!

— insanın başkalarına benzemesi, kedini yontmaya başlamasından bir süre sonra yontacak bir şey bulamamasıdır..!

— dünyayı sayıca az olanlar kurtaracaktır..!

— insan, söyleyemediklerine tutsaktır..!

— insan, sustuklarıyla kıyameti koparır..!

— kullanılmayan vicdan, kirlenir..!

— bilgelik sınırlı bir açlık; cehalet ise sınırsız bir doymuşluk duygusudur..!

— hakikat bitmeyenin ışığıdır; biteviye yanar..!

— zaman boş değil; insan dolu değildir..!

— yetenek ve liyakat kendine müşteri aramaz..!

— felsefe yapmak, varlıktan koparılan kelimelerle sığınılacak bir gecekondu inşa etmektir..!

— çaresizlikleri işgal etmek, zayıf insanların çaresidir..!

— gevezelik dille değil, akılsızlıkla yapılan bir şeydir…!

— önleyici saldırı, en iyi savunmadır..!

— insan dört kategoridir: sahip olmak istediği, sahip olduğu, sahip olamadığı ve istemediği..!

— çoğu kez özür dilemek geç kalmaktır..!

— kapitalizm, diplomalı cehaletin beslediği bir düzendir..!

— başkalarını yererken on dilli insan, kendine dilsizdir..!

—  devlet, vatandaşın huzur hakkı için bir an bile terreddüt etmeden itin kafasına sıkabilme kudretidir..!

— muhabbet, insanı özgürleştiren bir tutulmuşluktur..!

— insan, esasen aynada göremediği ‘kendi’sidir; bu yüzden ‘kendi’sini merak etmesi değerlidir..!

— gavurun gözü bakılası değil, çıkarılasıdır..!

— içindeki kötü, başkalarının iyisini görmene manidir..!

— başkalarını suçlamak çoğu kez kendinizi aynadan kaçırmaktır..!

— insanın başka bir kıyameti de tabiatla olan savaşı kazanmasıdır..!

— tembeller hayatı konuşmayı, çılgınlar ise değiştirmeyi seçer..!

—  çocuklara matematikten önce yalan söylememeyi öğrettiğimizde “değerli küçük” olmayı “değersiz büyük olmak”a tercih edeceklerdir..!

— fikrin kevaşe olduğu yerde cümleden namus beklemek ahmaklıktır..!

— yalnızlık, tek kişilik bir gürültüdür..!

— asıl çılgın proje, çocuklarımıza matematikten önce yalan söylememeyi öğretmektir..!

— hata, geri dönülesi bir nimettir..!

— gavurun yalanı, tekmesinden daha yok edicidir..!

— yeniden dirilmek için asaleti içselleştirmeye ihtiyaç var; epistemolojik paslanmışlıkları değil..!

— şiir, cümleye gelmeyendir..!

— şiir mısraya gelmez, çaresizce ona emanet edilir…!

— hüzün hayatın temel elementidir; o eksikse huzur yoktur..!

— para, insanı yatayda vicdan ise dikeyde büyütür; ilki zahmeti, ikincisi rahmeti getirir; zahmetsiz rahmet olmaz..!

— insan, hâl-i cimâ’dan değil, kalb-i cimâ’dan doğmalıdır..!

— dostluk, muhasebe kaydı tutulmayan bir kazanma erdemidir..!

— vefakârlık asaletin bir cüzüdür..!

— dostluk, belagat gösterisinden daha değerlidir..!

— insanın dâhilî ışığı vicdanından yanar..!

— çocuksu arzular hakikati gücendirir..!

— hakikat bir dişidir; herkese kendini sunmaz..!

— sükûnetin kalpte olanı hayat; dudakta olanı külfet verir..!

— bir kimseyi çok yakından tanımak; o kimseyi kaybetmektir..!

— bir kadının kalbinde olamazsan; doğan boşluğu huysuzluk doldurur..!

— başkalarını aramak; kendini kaybetmektir..!

— en iyiye sahip olmak değil; iyiyi yaşamak esastır..!

— gözyaşı, insanın kendini anlatabildiği evrensel bir dilidir..!

— hayatın en kışkırtıcı sükûnetidir demli bir çay..!

— dumanın götürdüğü yere git..!

— kadın, hayatın kurucu ilkesidir..!

— riyakâr, nezaket kabuğu ile gizler kendini..!

— müslüman türk vatanınıza hayat, gavura cehennem olur..!

— insanla ilgili veresiye fikirlilik bereket getirir..!

— peşin fikirliler; zihin fukaralarıdır..!

— çirkinlik gözü gördüğü şey değil; kalbin sefaletidir..!

— önyargı, halkaları cehalet olan bir zincirdir..!

— kelimelerin kışkırtıcı olanlarından aforizma, yumuşak diken gibi olanlarından deneme, kadife gibi olanlarından ise şiir kurmayı severim..!

— önyargı, kişiyi çözememenin sefaletidir..!

— bir yanımız bahara bir yanımız kışa açar..!

— acının onuru, kaba dil kıvrımında sallanmaz; o, ince zarafetiyle insanı şiirleştiriyordur; geceden kalan bir mısranın sonunda.!

— büyüdükçe küçülüyoruz..!

— egosuyla dünyayı işgal edenler, beş para etmez bir yalnızlığa yenilirler..!

— huzur nihayet değildir; o bir süreçtir..!

— vicdansızlık, dünyayı daha güvenli bir yer yapmaz..!

— dünyayı beş barbarın vicdanına bırakarak yaşamak sefalettir..!

— batıya karşı en iyi savunma kendimize doğru geri çekilmektir..!

— türkiye, insanlığın son kalesidir..!

— türkiye, insanlığın onurunu koruyan son ülkedir..!

— türkler, adem babanın vicdanlı çocuklarıdır..!

— çocukların sevincine sebep olmak, onları mutsuz etmekten daha kolaydır..!

— özgürlüğüne sahip çıkmadığın her anın utancını, bir gün mutlaka yaşarsın..!

— ‘kendini bil’, ‘parayı bul’dan daha değerli bir kazanmaktır..!

— batıya karşı en iyi savunma kendimize doğru geri çekilmektir..!

— modernizm, insanın taksitle karnının doyurulmasına özendirilmesidir..!

— bir kez ölmek, bin pişmanlıktan daha konforlu bir tercihtir..!

— ahmaklarla zekilerin arasındaki temel fark, ahmaklar gördükleriyle amel ederler; zekiler ise tasarladıklarıyla. o yüzden tanrı, zekilerden hesap soracağını söylüyor..!

— insan sözü tipi karşısında dayanırken; züppe sözü lodosta sallanır durur..!

— insan, kendini en güçlü hissettiği yerden kırılır..!

— aşk, içinden çıkamadığın bir doluluktur..!

— cehalet kibirle birleşince sahibini zehirler..!

— çocukların sevincine sebep olmak onları mutsuz etmekten daha kolaydır…!

— çorba, tek aşçı ile yapılır..!

— gerçeğin bir parçası olmak değil; gerçekle alakadar olmak mühimdir..!

— aşk, eğri yaşanması mümkün olmayan bir doğrudur..!

— evrensel hukuk, güçlülerin uydurduğu bir safsatadır..!

— yenilgi yoktur; yeniden toparlanmak vardır..!

— kadın ve kemanın akortsuzu tanrısal bir cezadır..!

— insana açılar özgürlüğünü verir..!

— insan kendi yolunu açar; sonra ise başkaları onu izler..!

— arzu acı verir; tatmin ise yetkinlik..!

— gelenek, eski kuşakların değiştirmeye cesaret edemedikleri ezberlerdir..!

— saf zihin, biçimlere tepki vermeyen bir kategoridir..!

— insan, kendi hakikatini önce içine doğru tutmalıdır..!

— zafer, insanın kendini alt etmesidir..!

— ölüm dünyanın boşunalığına inananı sevmez..!

— bilgeliğin kıyıları yoktur..!

— ‘haz’ ve ‘hüzün’ iç içe bir bilmecedir..!

— okunmaya değer şeyler yazamayanlar, yazmaya değer şeyler yapmalı; tersi de doğru: yazmaya değer şeyler icra edemeyenler, okunmaya değer şeyler yazmalıdır..!

— umut ve tutku ezeli iki müttefiktir; biri hayal kurar; diğeri savaşır..!

— gün ışığında inşa edilen umutları karartan gölgelere rağmen, yine ışığa koşanlar var olacaktır..!

— erkeklerin yasa yapması, kadınlar için tasa etmesinden daha değerli değildir..!

— uyku, çocukları büyütür; yetişkinleri öldürür..!

— süslenmek, belirginleştirmenin aksine çoraklaşan ruhu gizlemektir..!

— ideoloji, bir çiçeğin dalından koparılıp saksıda yaşatılma barbarlığıdır..!

— ‘aşk’ın görünme biçimini, neden israrla körleştirirler..!

— çoğumuzun ne günahında bir mana var; ne de sevabında..!

— günahın da sevabın da kalp ile yapılanı makbuldür..!

— entelektüel, solcu olmaz; sağcıdan ise entelektüel olmaz..!

— varlığı olmayan bir şeyin özgürlüğünü konuşmak pek ahmakçadır; dolaysıyla gazeteci şebeklerin ülüfeyle köçek oynaştırıldığı ahırlardır basın..!

— şeriatta hile olmaz; peki o zaman “hile-i şeriyye”i hangi puşt uydurmuştur..

— muhafazakar demokrasi uydurma, muhafazakar demokratlık ise pazarlanan bir cehalettir.

— olgusal mağrurluk, iktidar çürümüşlüğüdür..!

— şiddet, mazeretsiz bir yıkıcılıktır..!

— ihanete karşı savunma muhaldir..!

— nefret, insanı akılsızlaştıran kasvetli duygu; kin ise bir kördüğümdür..!

— devlet, güçlülerin emrinde işleyen lüzumsuzluktur..!

— şiddete başvuran barbarlara karşı yetkililerin gösterdiği orantısız şefkat, devletin sefaletidir..!

— çocuklarınızın yoksul kalmasını istemiyorsanız onlara “baba dostlukları tevarüs” edebilecekleri bir geçmiş bırakın..!

— bilgelik ağacı toprakta yetişmez ancak, kökü toprağa, gövdesi akla, dalları coşkuya, yaprakları rüzgara tutunur..!

— kitlesel kıyıcılar, iyi insanların duyarsızlığından cesaret alır..!

— temiz zihnin gölgesi, huzurdur..!

— seveceğiniz insanın düşmanlarına bakın öncelikle..!

— devletin, kürtçü barbarlara karşı şiddetten vazgeçmesi türkiye toplumuna karşı büyük bir tehdittir..!

— insan bitmiş, dünya bitse ne yazar..!

— para insanı çözer, sorunları değil..!

— cehalet, çoğu kimse için huzurdur..!

— güç dalgaları, yalnızca insanımsıları savurur..!

— devlet, toplumun ontolojik huzur hakkını korumaktan imtina edemez..!

— hudut, bir hukuktur..!

— türban moda ve yozlaşma bağlamında işin özü, siyası ve ekonomik güç şişmesinin artan etkisi ile de gösterişçi – modacı – dindarlık zihinleri kent köylülüğü ile yozlaştırıyor..!

— hayat, birbirine zıt iki vektörel olmayan kuvvetin fasılalarla birbirleriyle yaptığı alış veriş çılgınlığı değil midir?

— beşer, kendi üzüntüsü içinde çürür, başkalarının üzüntüsü içinde ise pişer ve insan olur..!

— ben ve istanbul öylesine birbirine doğru akan iki serseri..!

— şair şiir sarar, okuyucu tüttürür..!

— şairin konferansı, edeple kafa ütülemesidir..!

— hayat, birbirine zıt iki vektörel olmayan kuvvetin fasılalarla birbirleriyle yaptığı alış veriş çılgınlığı değil midir?

— metni parçala söz düşer açığa..!

— bilmek, insanın kendi uzağına kendini sürüklemesidir.

— olgunlaşmada eğer beynini büyütürken kalbini küçültürsen beynin popona benzer..!

— dostlukla başlayan hiçbir iş ilişkisi güvenli değildir. oysa işle başlayan her iyi ilişki dostlukla taçlanabilir. ilki açgözlüleri açık eder; ikincisi adamlığı..!

— toplumun mitlerine – efsanelerine saygı duymayı öğrenemeyen okumuş – aydın olsa bile ona necaset çukuru fazla sayılmalıdır.!

— kalitesizliğin karakteristik özelliklerinden biri de her şeyi, siyasi husumetler üzerinden konuşmaktır.

— poetikam budur: “ahlakına kefil olmadığım şairin, şiirinden gafil olmayı yeğlerim”

— iyilik tefeciliği yapmak yerine, otur yerine, bir şey yapma..!

— şiir, gramerle yazılamayandır..!

— özgürlük kendinle kalabildiğin kadardır..!

— ifade sıkıntıda gelişir; tavan yapar, “melâl”leşir ve sanat olur..!

— müslümanlar ikiye ayrılır: arafat’ta şeytanı mukim olanlar ile nefsinde şeytanı mukim olanlar; biri savaşını ömründe bir kez çakıl taşlarıyla verir ve kalan zamanını onu alkışlayarak geçirir; diğeri onunla mütemadiyen savaşarak geçirir ve bazen mağlup olur bazen de muzzaffer..!

— gece yanar, ben sönerim..!

— hep isteyen için hiç olmazmış..!

— vazgeçemezsen mahsur kalırsın..!

— klavyeden kalbe yol yoktur.!

— aşkı diri tutan şey, içinde yandığıdır..!

— mesele şairi bol olmak değil; mesele şiiri bol olmaktır..!

— azrail gelmiş ise sen gitmişsindir…!

— kafam bozuldu diyemiyorsan; kafasızlığındandır..!

— hayat, berbat ise düşünmeye değerdir..!

— hayat, kırk yaşına kadar kitap yazarlığıdır; daha sonrası ise yazılanların eleştirisidir..!

— düşmandan sakladığın şeyi dostuna emanet etme..!

— mutlu olmak burada olduğumuzu sanmaktır; oysa olmadığımız yerdedir olacağımız..!

— kader krupiyedir; kartları karıştırır, sen de oynarsın..!

— doğmak, ölümün kaderine mahkum olmaktır..!

— özgün kişilik, başkalarıyla olan farkını coşturmaktır..!

— bir yanlıştan geri durmak, onu savunmaktan daha derin bir karakter gerektirir..!

— insan yalnızlıkta çoğalır; kalabalıkta ölür..!

— müslüman, kardeşlerinin günahları yüzünden ebu cehil’in yanında saf tutmaz..!

— tefekkür, gökyüzüne doğru bir doğrudur; inanç kalbe doğru bir eğridir..! birincisi sana yükseklerde coşmayı, ikincisi dinginliği öğretir..!

— doğmak, bize sorulmadan özgür evrenden dünyaya doğru itilmişliğimizden yılda bir kerelik mutlu olduğumuz bir yanılsamadır…!

— kendi çıkarlarımız gerçeği hükümsüz kılar..!

— insan, puslu zamanlarda sevdiklerini ve nefret ettiklerini yeniden gözden geçirmelidir..!

— onur, şöhretin budayarak kuruttuğu bir ağaçtır..!

— yalan, ispat zorluğuna katlanmamaktır..!

— iyimserlik, çoğu kez sofistike edilmiş bir ahmaklıktır..!

— büyük acıların yokluğu, küçük dertlerimizi büyütür..!

— bazen aptallık, kutsanmış bir marifet gibi sunulur..!

— özgürlük, ikiden fazla kirpinin dikenlerinin birbirine zarar vermeyecekleri şekilde aralarındaki mesafeyi korumayı bilmesidir..!

— çiğlik çürütür..!

— çocuklarınızla onur duyun, başarılarıyla değil..!

— ebeveynler, beceriksizliklerinin acısını çocuklarından değil de başarılarından onur duyarak telafi ederler..!

— duymak istediklerimizi bize söyleyenler, aslında birer yalancıdır..!

— kitlelerden başkaldırmayı istemek dereyi yukarı akıtmaktır. ellerine karşılaştırma yapabilecekleri ölçüleri vermek, biriken suyun önündeki seti kaldırmaktır. eğer kitlelerin ellerine bu ölçüleri vermeden konuşuyorsanız; tımarhanelik bir ahmaksınız..!

— huzursuz kimseler dünyayı yeniler..!

— gülmeyi, dertlere karşı vurucu bir silah olarak kullanmayı öğrenmelidir insan..!

— savaş, politikanın mutasyon geçirmiş biçimidir..!

— insanların bazıları, şeytana satacakları bir şeyleri olmadığı zaman kendilerini tanrıya verirler..!

— bir şeyi yıkmanın yolu, o şeyi geçerli kılan şeyi buharlaştırmaktır..!

— neyi değiştirmek istiyorsan önce değişimin kendisi olun..!

— insan ne ise o olmayı kabullenemeyen ahmak bir isyancıdır.

— öldüren bir kişi ise suç; eğer kitle ise yasaldır..!

— bilgelik evi, dille inşa edilir; kırık dökük, paslanmış kelimelerle değil..!

— insan kendinin farkına varması, alıntılı tutkuların köleliğinden sıyrılıp özgürleşebilmesine bağlıdır..!

— erdemli yönetimin ölçütü, elindeki iktidarlarla neyi, nasıl, ne için yaptığındır..!

— akıl dile gelen bir şeydir..!

— insan, biteviye süren kendi keşfinin icadıdır..!

— akıl küçük olaylarda etkilidir; büyük olaylarda kalbin yerini hiç bir şey alamaz..!

— türkiye’nin solcuları bilmeden düşünen ahmaklardır..!

— türkiye’nin sağcıları bilmeden bağlanan ahmaklardır..!

— türkiye’nin islamcıları bilmeden inanan ahmaklardır..!

— mutlulukla varlıklılık ters orantılı bir bilmecedir; sen anlayana kadar azrail işi çözer..!

— toprağa bağlılık ciddiye alınmaz ise vefa, sadakat, minnettarlık, diğerkâmlık, liyakat ve ahlak gibi güzellikler kavramsal birer sanrıya dönüşür..!

— hiçbir cami, hz. peygamberin omuzlarından daha değerli değildir..!

— köpek olmayı seçen önce sadakati öğrenmelidir; havlamayı değil..!

— kelime dağarcığı faşizmden öteye gidemeyen şapşala türkiye’de solcu denir..!

— hakikate duyulan ihtiyaç, insanın en inatçı tutkusu olmalıdır..!

— hakikat, kendini bir şekilde coşturur..!

— dil, insana kendini muhatabında yeniden ama tehlikeli bir biçimde üretmesi için verilen bir tuzaktır…!

— bireysellik, herkesin semerini tek başına yüklendiği bir ahmaklığın aksine semeri yüklenmemektir…!

— tefekkür, hürriyet için mecburidir..!

– bilgi, ayakları yere basan bir uzayda değilse geçersizdir..!

— moda, zamanla yarışamayan bir yeteneksizliktir..!

— bir şey başlıyorsa,
sonu gelecektir..!

— insanın yaptığı sahte para,
paranın yaptığı sahte insandan daha değerlidir..!

— söz, kalpten kalbe isabetlidir;
dilden kulağa ise zahmettir..!

— kötü insanın en tehlikelisi,
iyi hasletleri olanlardır..!

— düşeni değil,
düşüreni tutmak gerekir..!

— insan, ezilmemek için,
öncelikle kendinin üstüne çıkmayı becermelidir..!

— sosyal medya, paylaşmanın veya der kenar düşmenin zahmeti yerine, beğenme kolaycılığına teslim olunmuş klavyesel bir panayırdır..!

— insanın tek başına mutluluğu onu, ancak osuruk kadar rahatlatır..!

— yarın iyi insan olacağım diyen tövbekâr değil, sahtekârdır;
tövbe, şimdiden başlayan bir yenileşmedir..!

— aslolan güzel söz değil; icra edilebilen söz güzeldir..!

— düşmanından duymayı sevmediği bir şeyi, dostu ona söylediği zaman neden dostuna düşman olur ki insan..!

— gözyaşı, küçük dertleri olanları avutur..!

— acı çekmek, üretici bir zekadır..!

— iyi şey, kalmadığında acı verendir..!

— tevazu, övülmek için âlâ bir yemdir..!

— aşk, çağımızda maliyet muhasebesine konu olan eski bir alışkanlıktır..!

— dost, ölecek zamanı bilmeyen insandır;
o yüzden hep acı verir..!

— aşk, kendini kaybeden bir hikayedir..!

— akıl ile aşk birbirlerinin yerlerini alabilen gazlar gibidir;
biri gelir, diğeri gider..!

— başarının iki türlüsü de değerlidir: ya kendi yeteneklerinizi coşturursunuz ya da başkalarının akılsızlıklarını sömürürsünüz..!

— demokrasi, aykırılıkların tek başına yüceltilebildiği bir kurmacadır..!

— ideoloji dış kabuğu sert, içi samanla dolu bir kurmacadır..!

— düşmanı olan ondan kaçamaz..!

— iyi fikir büyümez; büyük doğar..!

— iyi fikirden zayıf korkar, aptal direnir, akıllı ona olan coşkusundan onu içselleştirir..!

— insan, gelecekle geçmişten özgürleşebilir..!

— geçmişi bilmeyen, onun gazabıyla yeniden karşılaşması mukadderdir..!

— geçmiş, ne zaman patlayacağı belirsiz bir yanardağdır..!

— yıkılmayan tek şey gelecektir;
belki de en güvenilesi şey..!

— gelecek, gelendir..!

— gelecek, bugün tüccarından alınabilecek bir tercihtir…!

— rusya, gorbaçov’un şahsında doğan o büyük devlet olma imkânını, dar kafalı putin’ine teslim ederek nataşların bacak aralarına hapsetti.

— devlet, dış politik ilişkilerinde ya benimlesin ya değilsin diyerek namus cinayeti işleyen koca gibi davranması diyalektik – dikatomik aklını zaafa uğratır…!

— iktidar goygoycuları, solcu, sosyal demokrat, sağcı, milliyetçi – muhafazakar veya islamcı olabilmektedir. bunların en temel noktaları hastalıklı zihinsel homoseksüel olmalarıdır..!

— çocuklar ölmesin ancak, toplumun asayiş düzenine kurşun sıkan herkes ölecek yaştadır..!

— kifayetsiz muhterislerin taşeronluğunda masumiyetimizin katledildiği bir umuttur gelecek.!

— okumuş cahilin, verdiği karardan pisuar daha iyidir; abdest almaya gidenleri rahatlatır; okumuş cahilin fikir bokunu temizleyecek alim yoktur..!

 

İmdat DEMİR

Paylaş: